Loại tiền:

Mã khuyến mại:

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016-2017

Sáng 20/4/2017, tại Nhà hát Thành phố (TP.HCM), Vietjet tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2016-2017.Đại hội đã tổng kết, đánh giá các hoạt động năm qua của Vietjet, những thành tựu sau 5 năm cất cánh, kế hoạch phát triển năm 2017 và giai đoạn 5 năm tiếp theo (2017-2022).

7h45: Đón khách


8h15: Chào cờ và giới thiệu đại biểu, Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên Vietjet nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị kiểm toán, UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, các đối tác của Vietjet, các ngân hàng tư vấn như BNP Paribas, Deutsche Bank, JP Morgan cùng đông đảo các cổ đông, nhà đầu tư.

8h40: Thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông, bầu cử Chủ tịch Đoàn

Trưởng Ban kiểm soát báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông. Túc số cổ đông đến dự Đại hội đạt tới 95,03% cổ đông tham dự. 

Điều hành Đại hội, đề cử Chủ tịch đoàn và thư lý đoàn, đứng đầu là Bà Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch HĐQT.

Ban Bầu cử và kiểm phiếu do Ông Tô Việt Thắng – Phó TGĐ là Trưởng Ban, cùng 2 thành viên và 1 đại biểu cổ đông giám sát.

Với tỉ lệ biểu quyết 100%,Đại hội đã thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban Bầu cử và kiểm phiếu. 


8h55: Khai mạc đại hội

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Thanh Hà tuyên bố khai mạc Đại hội với thông điệp “Thúc đẩy phát triển du lịch,tăng trưởng kinh tế địa phương”.

9h00: Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự Đại hội

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Phương Thảo đọc quy chế làm việc và nội dung chương trình nghị sự Đại hội. 100% đại biểu và cổ đông thông qua chương trình nghị sự Đại hội.

9h05: Báo cáo 2016, kế hoạch 2017 và 5 năm tiếp theo

Ông Lưu Đức Khánh, Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016; báo cáo Kế hoạch kinh doanh năm 2017 và kế hoạch 5 năm (2017 – 2022). Theo báo cáo, Vietjet đã triển khai thành công mô hình “Hãng hàng không thế hệ mới”, đạt được kết quả kinh doanh năm 2016 hết sức khả quan.

Năm 2016, Vietjet thực hiện 84.455 chuyến bay an toàn, tỷ lệ chuyến bay đúng giờ đạt 83,57%, độ tin cậy kỹ thuật đạt 99,57%, thuộc nhóm cao nhất của đội máy bay A320/321 trong khu vực.Các chỉ số an toàn khai thác mặt đất, kỹ thuật, khai thác bay đều ở mức cao so với các hãng hàng không trong khu vực. Doanh thu năm 2016 đạt 27.499 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.496 tỷ đồng, tăng trưởng 38.6% và 113.2% so với năm 2015,hoàn thành vượt 3% và 9% kế hoạch năm. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu lên tới 9.586đồng.

Trong năm ngoái, Vietjet khai thác 41 tàu bay bao gồm 30 tàu bay A320 và 11 tàu bay A321, vận chuyển 14,05 triệu lượt khách, tăng 50.9% so với năm 2015, vươn lên vị trí dẫn đầu trên thị trường nội địa

Năm 2017, năm đầu tiên của kế hoạch 5 năm (2017 – 2022),  Vietjet triển khai chương trình phát triển bền vững, đầu tư cho công tác nâng cao nguồn nhân lực nội bộ, bảo vệ môi trường, thực hiện trách nhiệm cộng đồng, gắn kết cùng chiến lược phát triển du lịch quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế các địa phương, phổ cập văn hoá, văn minh hàng không trong hành khách và cộng đồng. Năm 2017, Vietjet cam kết vận hành hãng hàng không với độ an toàn và tin cậy cao, liên tục đổi mới để nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động, quản trị công ty niêm yết theo chuẩn mực quốc tế, áp dụng chế độ báo cáo tài chính Việt Nam (VAS) và quốc tế (IFRS).9h35: Báo cáo của Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT, kết quả đạt được sau 5 năm cất cánh: doanh thu, đội tàu bay, lượng hành khách, mạng đường bay. Vietjet đã có những đóng góp quan trọng cho ngành hàng không Việt Nam, phổ cập dịch vụ hàng không, đưa thương hiệu Việt Nam đến các nước trên thế giới, đồng hành phát triển du lịch và kinh tế các địa phương.

Vietjet đang trong tâm thế sẵn sàng chinh phục những tầm cao mới. Tôi tin tưởng rằng có một tương lai tốt đẹp trên không trung và Vietjet luôn nỗ lực để tương lai ấy đến gần hơn, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Hà khẳng định.


9h50: Báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo kiểm toán độc lập

Bà Trần Dương Ngọc Thảo,trưởng ban kiểm soát đã trình bày báo cáo và kết quả kiểm tra, giám sát năm 2016 và kế hoạch 2017. Đại diện Công ty kiểm toán KPMG, Ông Hà Vũ Định – phó Tổng giám đốc – công bố Báo cáo kiểm toán độc lập công ty CP Hàng không Vietjet. Theo báo cáo, Vietjet quản trị công ty niêm yết theo chuẩn mực quốc tế, áp dụng báo cáo tài chính theo chuẩn mực Việt Nam (VAS) và quốc tế (IFRS).

10h05: HĐQT trình bày các tờtrình trước Đại hội

Hội đồng Quản trị trình bày các tờ trình, bao gồm: Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT, BĐH, BKS và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017, Tờ trình dự kiến tổng quỹ của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017, Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người nội bộ và người lao động (ESOP), Tờ trình Tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài.

Ban bầu cử tiến hành các thủ tục bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022.


 10h18: Đại hội thảo luận và biểu quyết

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử, kiểm tra hòm phiếu. Tất cả các cổ đông tiến hành bỏ phiếu. Các ứng viên HĐQT gồm: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Ông Nguyễn Thanh Hùng, Bà Nguyễn Thanh Hà, Ông Chu Việt Cường, Ông Lưu Đức Khánh và Ông Đinh Việt Phương. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát gồm: Bà Trần Dương Ngọc Thảo, Bà Đoàn Thu Hương và Ông Phạm Văn Đẩu. 

11h00: Chủ tọa đoàn điều khiển phần thảo luận tại hội trường

HĐQT đã ghi nhận tất cả các ý kiến của cổ đông và trả lời công khai, cụ thể các vấn đề cổ đông nêu ra. Các vấn đề không có đủ thời gian trả lời tại Đại hội đã được Ban thư ký ghi nhận để trả lời trực tiếp cho cổ đông. HĐQT cũng cam kết vận hành hãng hàng không với độ an toàn và tin cậy cao, liên tục đổi mới để nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động, quản trị công ty niêm yết theo chuẩn mực quốc tế, tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trên thị trường nội địa, đẩy mạnh khai thác các đường bay quốc tế.


Đại hội biểu quyết và thông qua 7 vấn đề quan trọng: Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2016, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017, Phương án phát hành cổ phiếu ESOP, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Tổng quỹ của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 và việc tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài.


Đại hội thống nhất phương án phân phối lợi nhuận 2016 với mức bình quân 118,71%. Vietjet dự kiến chốt thời gian trả cổ tức 10% bằng tiền mặt vào ngày 10/5/2017. Ngoài ra, công ty cũng sẽ thưởng cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông tỷ lệ 40%. Thời hạn chốt danh sách do HĐQT quyết định sau khi có chấp thuận phương án tăng vốn của UBCKNN.

Vietjet đặt mục tiêu doanh thu thuần 42.018 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.395 tỷ đồng, chia cổ tức năm 2017  50% bằng tiền và cổ phiếu đồng thời thông qua chủ trương xin nới room khối ngoại.

11h35: Ra mắt HĐQT và BKS nhiệm kỳ ‎2017- 2022, thông qua Nghị quyết ĐHCĐ

Ông Tô Việt Thắng – Tổ trưởng Tổ Ban bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022, ra mắt HĐQT và BKS nhiệm kỳ ‎2017- 2022, thông qua Nghị quyết ĐHCĐ. Danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ mới gồm: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Ông Nguyễn Thanh Hùng, Bà Nguyễn Thanh Hà, Ông Chu Việt Cường, Ông Lưu Đức Khánh và Ông Đinh Việt Phương. BKS gồm: Bà Trần Dương Ngọc Thảo, Bà Đoàn Thu Hương và Ông Phạm Văn Đẩu. ĐQT và BKS nhiệm kỳ ‎2017-2022 chính thức ra mắt.Phát biểu chỉ đạo, Ông Đào Văn Chương - Phó Cục trưởng Cụchàng không cho biết:Vietjet đã gặt hái được nhiều thành công. Cục Hàng không Việt Nam, Bộ GTVT đánh giá cao và biểu dương Vietjet đã tạo nên xu thế mới của ngành hàng không chất lượng, năng động, phát triển, trở thành “hiện tượng” nổi bật của hàng không Việt Nam và khu vực, góp phần vào công cuộc tái cơ cấu lĩnh vực vận tải, đem lại cơ hội để mọi người dân được hưởng nhiều lợi ích và tiếp cận với phương tiện di chuyển hiện đại.

Tại Đại hội, chúng tôi đã lắng nghe và đánh giá cao chiến lược phát triển của Vietjet trong năm 2017 cũngnhư kế hoạch 5 năm 2017-2022. Với chiến lược phát triển bền vững này, Vietjet chắc chắn sẽ thực hiện thành công nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đồng thời luôn giữ vững vai trò tiên phong trong việc phát triển dịch vụ hàng không tiêntiến, an toàn, chất lượng với chi phí tiết kiệm cho xã hội. Xin chúc mừng và đặt kỳ vọng VJ mang tầm vóc của hãng hàng không quốc dân”.

Ông Chương khẳng định: “Cục hàng không luôn luôn ủng hộ, khuyến khích và tạo mọi điều kiện để các hãng Hàngkhông phát triển, cùng xây dựng ngành hàng không hiện đại, mang tầm vóc khu vựcvà trên thế giới.  Không có đường bay nào độc quyền của một hãng hàng không, chúng tôi không can thiệp vào điều hành của doanh nghiệp nói chung và Vietjet nói riêng. Về QLNN đầu tư trong lĩnh vực hàng không chưa có vùng nào là vùng cấm, tất cả đều đã, đang và sẽ được xã hội hoá và hoàn toàn bình đẳng giữa các hãng”.

Tại Đại hội, Ông Lê Nhị Năng - Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Đại diện phía Nam Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước cũng chia sẻ: “Cổ phiếu Vietjet lên sàn được nhà đầu tư đón nhận rất tốt, chỉ trong vòng 1,5 tháng, giá trị đã tăng lên khoảng 45% so với giá khởi điểm, lượng nhà đầu tư lúc đầu tham gia chỉ có 600 đến nay đã tăng lên hơn 2500 cổ đông.Tham dự Đại hội, tỷ lệ cổđông tham gia rất cao, trên 95% thể hiện sự quan tâm với công ty, việc tổ chức cũngrất bài bản, chuyên nghiệp, thể hiện sự nghiêm túc và quan tâm, tôn trọng cổđông của lãnh đạo Vietjet. Tôi đề nghị công ty phát huy tốt truyền thông nàycho những Đại hội tiếp theo”.

TGĐ Nguyễn Thị Phương Thảođã phát biểu phúc đáp, cảm ơn cổ đông, nhà đầu tư đã tin tưởng đồng hành cùng sự phát triển của Vietjet. HĐQT và Ban điều hành cùng toàn thể nhân viên Vietjet cam kết nỗ lực, tự tin, quyết tâm hoàn thành tốt những chỉ tiêu kế hoạch đề ra,khẳng định vị trí trên thị trường nội địa và quốc tế.


Đại hội năm nay, Vietjet chính thức khởi động chương trình phát triển bền vững bao gồm: đầu tư cho công tác nâng cao nguồn lực nội bộ, thực hiện công tác bảo vệ môi trường, thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Vietjet đặt mục tiêu tăng trưởng bền vững, đồng hành cùng chiến lược phát triển du lịch quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế các địa phương.


Đại hội kết thúc trong niềm hân hoan của các cổ đông và đại biểu đến dự.