Loại tiền:

Mã khuyến mại:

Vietjet bổ nhiệm Phó tổng giám đốc thường trực

(Vietjet, TP HCM, 01/10/2020) - Ông Đinh Việt Phương sẽ là người Đại diện theo pháp luật của Vietjet từ ngày 01/10/2020, thay thế cho ông Lưu Đức Khánh.


Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) vừa công bố thông tin về việc HĐQT công ty bổ nhiệm ông Đinh Việt Phương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thường trực; người Đại diện theo pháp luật; người chịu trách nhiệm chính của Công ty trong Chứng chỉ nhà khai thác (Accountable Manager) từ ngày 01/10/2020, thay thế cho ông Lưu Đức Khánh.

Ông Lưu Đức Khánh sẽ tiếp tục là thành viên HĐQT Vietjet và là quản lý tại Aviation Holdings thuộc Tập đoàn Sovico.