Loại tiền:

Mã khuyến mại:

Thông cáo báo chí


Quý 1, Vietjet báo lãi hơn 1.480 tỷ đồng, doanh thu và lợi nhuận vận tải hàng không tăng trưởng vượt bậc
(Vietjet, TP.HCM, 03/05/2018) Công ty cổ phần hàng không Vietjet (mã chứng khoán VJC – HOSE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018 với các chỉ tiêu tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra.

ĐHCĐ Vietjet: Tiếp tục dẫn đầu xu thế, 2018 tăng trưởng cao bằng mở rộng đường bay quốc tế, chia cổ tức 50%
(Vietjet, TP.HCM, 26/4/2018) - Hôm nay, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (mã VJC – HOSE) đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của 91,74% cổ đông và tỷ lệ biểu quyết đồng thuận cao với toàn bộ các nội dung nghị sự.

Vietjet tiếp tục tạm ứng cổ tức bằng tiền tỉ lệ 10% trước thềm ĐHCĐ, chia cổ tức 60%
(Vietjet, TP.HCM, 24/4/2018) - Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng tiền là 10/05/2018, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 09/05/2018.

Vietjet: Lãi hợp nhất sau soát xét tăng thêm 546 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến chia 60%
(Vietjet, TP.HCM, 20/04/2018) - Công ty cổ phần hàng không Vietjet (mã VJC – HOSE) theo báo cáo tài chính hợp nhất 2017, lợi nhuận trước thuế tăng thêm hơn 546 tỷ đồng so với kết quả trước kiểm toán. 

Vietjet có thêm Phó Tổng giám đốc
(Vietjet, TP.HCM, 31/03/2018) - Công ty cổ phần hàng không Vietjet thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc từ ngày 1/4/2018. 

Vietjet đạt gần 4.755 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2017
(Vietjet, TP.HCM, 30/01/2018) - Công ty cổ phần hàng không Vietjet (mã chứng khoán VJC  - HOSE) công bố báo cáo tài chính năm 2017 trước kiểm toán với tất cả các chỉ tiêu đều tăng trưởng mạnh so với năm 2016 và hoàn thành vượt kế hoạch được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

Vietjet chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 2/2017
(Vietjet, TP.HCM, 11/01/2018) – Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 9/1/2017 của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (mã chứng khoán VJC – HOSE) thông qua tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10%. Tiếp theo sẽ là đợt chia cổ tức 30%, dự kiến bằng cổ phiếu.